วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ชุมแสง – 210402

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ชุมแสง

ภาษาไทย : ต. ชุมแสง  อ. วังจันทร์ จ. ระยอง

English : Chum Saeng ,Wang Chan, Rayong

รหัส ตำบล : 210402

รหัส อำเภอ : 2104

รหัส จังหวัด  : 21

ละติจูด : 12.956

ลองติจูด : 101.526

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.956,101.526,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/