วันพฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ชุมแพ – 400501

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ชุมแพ

ภาษาไทย : ต. ชุมแพ  อ. ชุมแพ จ. ขอนแก่น

English : Chum Phae ,Chum Phae, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 400501

รหัส อำเภอ : 4005

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.526

ลองติจูด : 102.074

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.526,102.074,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/