วันศุกร์, 14 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ชุมภูพร – 380702

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ชุมภูพร

ภาษาไทย : ต. ชุมภูพร  อ. ศรีวิไล จ. บึงกาฬ

English : ,Si Wilai, Bueng Kan

รหัส ตำบล : 380702

รหัส อำเภอ : 3807

รหัส จังหวัด  : 38

ละติจูด : 18.146

ลองติจูด : 103.714

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.146,103.714,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/