วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ชุมพวง – 301701

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ชุมพวง

ภาษาไทย : ต. ชุมพวง  อ. ชุมพวง จ. นครราชสีมา

English : Chum Phuang ,Chum Phuang, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 301701

รหัส อำเภอ : 3017

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.344

ลองติจูด : 102.750

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.344,102.750,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/