วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ชุมพล – 260410

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ชุมพล

ภาษาไทย : ต. ชุมพล  อ. องครักษ์ จ. นครนายก

English : Chum Phon ,Ongkharak, Nakhon Nayok

รหัส ตำบล : 260410

รหัส อำเภอ : 2604

รหัส จังหวัด  : 26

ละติจูด : 13.990

ลองติจูด : 100.937

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.990,100.937,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/