วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ชุมพลบุรี – 320201

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ชุมพลบุรี

ภาษาไทย : ต. ชุมพลบุรี  อ. ชุมพลบุรี จ. สุรินทร์

English : Chumphon Buri ,Chumphon Buri, Surin

รหัส ตำบล : 320201

รหัส อำเภอ : 3202

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 15.377

ลองติจูด : 103.411

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.377,103.411,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/