วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ชุมช้าง – 430504

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ชุมช้าง

ภาษาไทย : ต. ชุมช้าง  อ. โพนพิสัย จ. หนองคาย

English : Chum Chang ,Phon Phisai, Nong Khai

รหัส ตำบล : 430504

รหัส อำเภอ : 4305

รหัส จังหวัด  : 43

ละติจูด : 17.974

ลองติจูด : 103.132

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.974,103.132,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/