วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ชีวึก – 301104

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ชีวึก

ภาษาไทย : ต. ชีวึก  อ. ขามสะแกแสง จ. นครราชสีมา

English : Chiwuek ,Kham Sakaesaeng, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 301104

รหัส อำเภอ : 3011

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.351

ลองติจูด : 102.099

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.351,102.099,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/