วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ชีวาน – 301507

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ชีวาน

ภาษาไทย : ต. ชีวาน  อ. พิมาย จ. นครราชสีมา

English : Chiwan ,Phimai, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 301507

รหัส อำเภอ : 3015

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.344

ลองติจูด : 102.540

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.344,102.540,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/