วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ชีบน – 360204

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ชีบน

ภาษาไทย : ต. ชีบน  อ. บ้านเขว้า จ. ชัยภูมิ

English : Chi Bon ,Ban Khwao, Chaiyaphum

รหัส ตำบล : 360204

รหัส อำเภอ : 3602

รหัส จังหวัด  : 36

ละติจูด : 15.866

ลองติจูด : 101.759

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.866,101.759,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/