วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ชีทวน – 340406

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ชีทวน

ภาษาไทย : ต. ชีทวน  อ. เขื่องใน จ. อุบลราชธานี

English : Chi Tuan ,Khueang Nai, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 340406

รหัส อำเภอ : 3404

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.269

ลองติจูด : 104.653

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.269,104.653,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/