วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ชำ – 330413

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ชำ

ภาษาไทย : ต. ชำ  อ. กันทรลักษ์ จ. ศรีสะเกษ

English : Cham ,Kantharalak, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 330413

รหัส อำเภอ : 3304

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 14.543

ลองติจูด : 104.575

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.543,104.575,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/