วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ชำนิ – 311801

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ชำนิ

ภาษาไทย : ต. ชำนิ  อ. ชำนิ จ. บุรีรัมย์

English : Chamni ,Chamni, Buri Ram

รหัส ตำบล : 311801

รหัส อำเภอ : 3118

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 14.785

ลองติจูด : 102.810

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.785,102.810,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/