วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ชำฆ้อ – 210703

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ชำฆ้อ

ภาษาไทย : ต. ชำฆ้อ  อ. เขาชะเมา จ. ระยอง

English : Cham Noi ,Khao Chamao, Rayong

รหัส ตำบล : 210703

รหัส อำเภอ : 2107

รหัส จังหวัด  : 21

ละติจูด : 12.933

ลองติจูด : 101.641

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.933,101.641,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/