วันพฤหัสบดี, 29 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ชานุมาน – 370201

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ชานุมาน

ภาษาไทย : ต. ชานุมาน  อ. ชานุมาน จ. อำนาจเจริญ

English : Chanuman ,Chanuman, Amnat Charoen

รหัส ตำบล : 370201

รหัส อำเภอ : 3702

รหัส จังหวัด  : 37

ละติจูด : 16.232

ลองติจูด : 104.944

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.232,104.944,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/