วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ชากโดน – 210303

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ชากโดน

ภาษาไทย : ต. ชากโดน  อ. แกลง จ. ระยอง

English : Chak Don ,Klaeng, Rayong

รหัส ตำบล : 210303

รหัส อำเภอ : 2103

รหัส จังหวัด  : 21

ละติจูด : 12.700

ลองติจูด : 101.604

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.700,101.604,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/