วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ชากพง – 210306

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ชากพง

ภาษาไทย : ต. ชากพง  อ. แกลง จ. ระยอง

English : Chak Phong ,Klaeng, Rayong

รหัส ตำบล : 210306

รหัส อำเภอ : 2103

รหัส จังหวัด  : 21

ละติจูด : 12.668

ลองติจูด : 101.549

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.668,101.549,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/