วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ชากบก – 210507

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ชากบก

ภาษาไทย : ต. ชากบก  อ. บ้านค่าย จ. ระยอง

English : Chak Bok ,Ban Khai, Rayong

รหัส ตำบล : 210507

รหัส อำเภอ : 2105

รหัส จังหวัด  : 21

ละติจูด : 12.783

ลองติจูด : 101.364

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.783,101.364,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/