วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ชัยนาท – 180104

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ชัยนาท

ภาษาไทย : ต. ชัยนาท  อ. เมืองชัยนาท จ. ชัยนาท

English : Chai Nat ,Mueang Chai Nat, Chai Nat

รหัส ตำบล : 180104

รหัส อำเภอ : 1801

รหัส จังหวัด  : 18

ละติจูด : 15.129

ลองติจูด : 100.151

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.129,100.151,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/