วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ชัยจุมพล – 530805

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ชัยจุมพล

ภาษาไทย : ต. ชัยจุมพล  อ. ลับแล จ. อุตรดิตถ์

English : Chai Chumphon ,Laplae, Uttaradit

รหัส ตำบล : 530805

รหัส อำเภอ : 5308

รหัส จังหวัด  : 53

ละติจูด : 17.631

ลองติจูด : 100.037

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.631,100.037,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/