วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ชะโนดน้อย – 490405

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ชะโนดน้อย

ภาษาไทย : ต. ชะโนดน้อย  อ. ดงหลวง จ. มุกดาหาร

English : Chanot Noi ,Don Tan, Mukdahan

รหัส ตำบล : 490405

รหัส อำเภอ : 4904

รหัส จังหวัด  : 49

ละติจูด : 16.805

ลองติจูด : 104.618

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.805,104.618,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/