วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ชอนสารเดช – 161106

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ชอนสารเดช

ภาษาไทย : ต. ชอนสารเดช  อ. หนองม่วง จ. ลพบุรี

English : Chon Saradet ,Nong Muang, Lop Buri

รหัส ตำบล : 161106

รหัส อำเภอ : 1611

รหัส จังหวัด  : 16

ละติจูด : 15.195

ลองติจูด : 100.709

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.195,100.709,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/