วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ชมเจริญ – 420406

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ชมเจริญ

ภาษาไทย : ต. ชมเจริญ  อ. ปากชม จ. เลย

English : Chom Charoen ,Pak Chom, Loei

รหัส ตำบล : 420406

รหัส อำเภอ : 4204

รหัส จังหวัด  : 42

ละติจูด : 17.700

ลองติจูด : 101.922

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.700,101.922,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/