วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ชมสะอาด – 451504

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ชมสะอาด

ภาษาไทย : ต. ชมสะอาด  อ. เมยวดี จ. ร้อยเอ็ด

English : Chom Sa-At ,Moei Wadi, Roi Et

รหัส ตำบล : 451504

รหัส อำเภอ : 4515

รหัส จังหวัด  : 45

ละติจูด : 16.393

ลองติจูด : 104.098

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.393,104.098,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/