วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ชมภู – 501903

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ชมภู

ภาษาไทย : ต. ชมภู  อ. สารภี จ. เชียงใหม่

English : Chomphu ,Saraphi, Chiang Mai

รหัส ตำบล : 501903

รหัส อำเภอ : 5019

รหัส จังหวัด  : 50

ละติจูด : 18.694

ลองติจูด : 99.071

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.694,99.071,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/