วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ชนแดน – 551302

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ชนแดน

ภาษาไทย : ต. ชนแดน  อ. สองแคว จ. น่าน

English : Chon Daen ,Song Khwae, Nan

รหัส ตำบล : 551302

รหัส อำเภอ : 5513

รหัส จังหวัด  : 55

ละติจูด : 19.462

ลองติจูด : 100.691

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@19.462,100.691,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/