วันเสาร์, 24 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. ชนบท – 401801

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. ชนบท

ภาษาไทย : ต. ชนบท  อ. ชนบท จ. ขอนแก่น

English : Chonnabot ,Chonnabot, Khon Kaen

รหัส ตำบล : 401801

รหัส อำเภอ : 4018

รหัส จังหวัด  : 40

ละติจูด : 16.067

ลองติจูด : 102.632

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.067,102.632,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/