วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. จุมพล – 430501

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. จุมพล

ภาษาไทย : ต. จุมพล  อ. โพนพิสัย จ. หนองคาย

English : Chum Phon ,Phon Phisai, Nong Khai

รหัส ตำบล : 430501

รหัส อำเภอ : 4305

รหัส จังหวัด  : 43

ละติจูด : 18.027

ลองติจูด : 103.146

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.027,103.146,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/