วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. จุมจัง – 460504

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. จุมจัง

ภาษาไทย : ต. จุมจัง  อ. กุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์

English : Chum Chang ,Kuchinarai, Kalasin

รหัส ตำบล : 460504

รหัส อำเภอ : 4605

รหัส จังหวัด  : 46

ละติจูด : 16.458

ลองติจูด : 104.107

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.458,104.107,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/