วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. จุน – 560202

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. จุน

ภาษาไทย : ต. จุน  อ. จุน จ. พะเยา

English : Chun ,Chun, Phayao

รหัส ตำบล : 560202

รหัส อำเภอ : 5602

รหัส จังหวัด  : 56

ละติจูด : 19.282

ลองติจูด : 100.152

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@19.282,100.152,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/