วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. จีกแดก – 321403

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. จีกแดก

ภาษาไทย : ต. จีกแดก  อ. พนมดงรัก จ. สุรินทร์

English : Chik Daek ,Phanom Dong Rak, Surin

รหัส ตำบล : 321403

รหัส อำเภอ : 3214

รหัส จังหวัด  : 32

ละติจูด : 14.497

ลองติจูด : 103.354

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.497,103.354,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/