วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. จิกเทิง – 342003

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. จิกเทิง

ภาษาไทย : ต. จิกเทิง  อ. ตาลสุม จ. อุบลราชธานี

English : Chik Thoeng ,Tan Sum, Ubon Ratchathani

รหัส ตำบล : 342003

รหัส อำเภอ : 3420

รหัส จังหวัด  : 34

ละติจูด : 15.352

ลองติจูด : 105.086

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.352,105.086,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/