วันอังคาร, 23 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. จิกดู่ – 370607

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. จิกดู่

ภาษาไทย : ต. จิกดู่  อ. หัวตะพาน จ. อำนาจเจริญ

English : Chik Du ,Hua Taphan, Amnat Charoen

รหัส ตำบล : 370607

รหัส อำเภอ : 3706

รหัส จังหวัด  : 37

ละติจูด : 15.583

ลองติจูด : 104.545

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.583,104.545,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/