วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. จำป่าหวาย – 560112

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. จำป่าหวาย

ภาษาไทย : ต. จำป่าหวาย  อ. เมืองพะเยา จ. พะเยา

English : Champa Wai ,Mueang Phayao, Phayao

รหัส ตำบล : 560112

รหัส อำเภอ : 5601

รหัส จังหวัด  : 56

ละติจูด : 19.105

ลองติจูด : 99.945

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@19.105,99.945,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/