วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. จำปี – 410902

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. จำปี

ภาษาไทย : ต. จำปี  อ. ศรีธาตุ จ. อุดรธานี

English : Champi ,Si That, Udon Thani

รหัส ตำบล : 410902

รหัส อำเภอ : 4109

รหัส จังหวัด  : 41

ละติจูด : 16.998

ลองติจูด : 103.171

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@16.998,103.171,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/