วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. จำปาโมง – 411707

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. จำปาโมง

ภาษาไทย : ต. จำปาโมง  อ. บ้านผือ จ. อุดรธานี

English : Champa Mok ,Ban Phue, Udon Thani

รหัส ตำบล : 411707

รหัส อำเภอ : 4117

รหัส จังหวัด  : 41

ละติจูด : 17.613

ลองติจูด : 102.376

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@17.613,102.376,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/