วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. จาน – 330315

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. จาน

ภาษาไทย : ต. จาน  อ. กันทรารมย์ จ. ศรีสะเกษ

English : Chan ,Kanthararom, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 330315

รหัส อำเภอ : 3303

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 14.995

ลองติจูด : 104.494

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.995,104.494,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/