วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ตั้งตำบล ต. จาน – 330105

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. จาน

ภาษาไทย : ต. จาน  อ. เมืองศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ

English : Chan ,Mueang Si Sa Ket, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 330105

รหัส อำเภอ : 3301

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 14.989

ลองติจูด : 104.398

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.989,104.398,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/