วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. จานลาน – 370402

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. จานลาน

ภาษาไทย : ต. จานลาน  อ. พนา จ. อำนาจเจริญ

English : Chan Lan ,Phana, Amnat Charoen

รหัส ตำบล : 370402

รหัส อำเภอ : 3704

รหัส จังหวัด  : 37

ละติจูด : 15.619

ลองติจูด : 104.901

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.619,104.901,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/