วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. จางเหนือ – 520203

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. จางเหนือ

ภาษาไทย : ต. จางเหนือ  อ. แม่เมาะ จ. ลำปาง

English : Chang Nuea ,Mae Mo, Lampang

รหัส ตำบล : 520203

รหัส อำเภอ : 5202

รหัส จังหวัด  : 52

ละติจูด : 18.456

ลองติจูด : 99.941

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@18.456,99.941,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/