วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. จันอัด – 301010

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. จันอัด

ภาษาไทย : ต. จันอัด  อ. โนนสูง จ. นครราชสีมา

English : Chan-At ,Non Sung, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 301010

รหัส อำเภอ : 3010

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.161

ลองติจูด : 102.158

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.161,102.158,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/