วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. จันทเขลม – 221005

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. จันทเขลม

ภาษาไทย : ต. จันทเขลม  อ. เขาคิชฌกูฏ จ. จันทบุรี

English : Chanthakhlem ,Khao Khitchakut, Chanthaburi

รหัส ตำบล : 221005

รหัส อำเภอ : 2210

รหัส จังหวัด  : 22

ละติจูด : 13.071

ลองติจูด : 102.090

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@13.071,102.090,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/