วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. จันทึก – 302103

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. จันทึก

ภาษาไทย : ต. จันทึก  อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา

English : Chan Thuek ,Pak Chong, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 302103

รหัส อำเภอ : 3021

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 14.806

ลองติจูด : 101.456

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.806,101.456,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/