วันพฤหัสบดี, 25 เมษายน 2567

ที่ตั้งตำบล ต. จันทบเพชร – 310808

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. จันทบเพชร

ภาษาไทย : ต. จันทบเพชร  อ. บ้านกรวด จ. บุรีรัมย์

English : Chanthabophet ,Ban Kruat, Buri Ram

รหัส ตำบล : 310808

รหัส อำเภอ : 3108

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 14.384

ลองติจูด : 103.164

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.384,103.164,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/