วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. จันทนิมิต – 220107

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. จันทนิมิต

ภาษาไทย : ต. จันทนิมิต  อ. เมืองจันทบุรี จ. จันทบุรี

English : Chanthanimit ,Mueang Chanthaburi, Chanthaburi

รหัส ตำบล : 220107

รหัส อำเภอ : 2201

รหัส จังหวัด  : 22

ละติจูด : 12.610

ลองติจูด : 102.123

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@12.610,102.123,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/