วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. จันดุม – 311501

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. จันดุม

ภาษาไทย : ต. จันดุม  อ. พลับพลาชัย จ. บุรีรัมย์

English : Chan Dum ,Phlapphla Chai, Buri Ram

รหัส ตำบล : 311501

รหัส อำเภอ : 3115

รหัส จังหวัด  : 31

ละติจูด : 14.678

ลองติจูด : 103.118

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.678,103.118,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/