วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. จักราช – 300601

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. จักราช

ภาษาไทย : ต. จักราช  อ. จักราช จ. นครราชสีมา

English : Chakkarat ,Chakkarat, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 300601

รหัส อำเภอ : 3006

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.027

ลองติจูด : 102.432

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.027,102.432,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/