วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. จะกง – 330502

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. จะกง

ภาษาไทย : ต. จะกง  อ. ขุขันธ์ จ. ศรีสะเกษ

English : Cha Kong ,Khukhan, Si Sa Ket

รหัส ตำบล : 330502

รหัส อำเภอ : 3305

รหัส จังหวัด  : 33

ละติจูด : 14.821

ลองติจูด : 104.253

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@14.821,104.253,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/