วันพุธ, 29 พฤษภาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. จอหอ – 300116

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. จอหอ

ภาษาไทย : ต. จอหอ  อ. เมืองนครราชสีมา จ. นครราชสีมา

English : Cho Ho ,Mueang Nakhon Ratchasima, Nakhon Ratchasima

รหัส ตำบล : 300116

รหัส อำเภอ : 3001

รหัส จังหวัด  : 30

ละติจูด : 15.055

ลองติจูด : 102.148

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@15.055,102.148,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/