วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ที่ตั้งตำบล ต. จอมสวรรค์ – 570713

ข้อมูลพิกัด ที่ตั้งตำบล ต. จอมสวรรค์

ภาษาไทย : ต. จอมสวรรค์  อ. แม่จัน จ. เชียงราย

English : Chom Sawan ,Mae Chan, Chiang Rai

รหัส ตำบล : 570713

รหัส อำเภอ : 5707

รหัส จังหวัด  : 57

ละติจูด : 20.170

ลองติจูด : 99.950

ลิ้งค์แผนที่ : https://www.google.com/maps/place//@20.170,99.950,14z?authuser=0&entry=ttu

แหล่งที่มาของข้อมูล : data.go.th/